3 Şubat 2012 Cuma

Taşların Değerleri | Ders:2

1-) Taşların Hareket Yeteneği: Bir taşın değeri ,onun hareket kabiliyetine bağlı olarak artar veya azalabilir. Bir taşın hareket edebileceği veya kontrol ettiği kare sayısı arttıkça taşın gücü de artar. Dolayısıyla bir taşın değeri oyun içinde değişebilir. Açık hatlarda bulunan kalelerin,açık diagonallerdeki fillerin daha güçlü olduğunu söylemek mümkündür.


Örnek 1:

1-Fe5 ! Beyaz bu hamle ile siyah atın hareket yeteneğini yokediyor. Atın hareket edebileceği tüm kareler beyaz filin tehdidi altında,şah e4,f5,g5 ile atı alabilir Siyah şah piyonu kontrol etmekle görevli olduğundan bunu engelleyemiyor.

Örnek 2:


Siyahın h8 karesinde bulunan kalesinin hareket alanının çok sınırlı olması onun değerini önemli ölçüde azaltıyor. Buna karşılık beyazın kalesi oldukça aktif konumda,iki tarafında birer kalesi olmasına rağmen beyazın kalesinin konumu önemli bir avantaj sağlıyor.

Satranç oyununda taşların güçlerinin dışında,konuma bağlı olarak değerlendirme yapılması satranç terminolojisine iyi fil,kötü fil,uzun piyon aktif vezir,oyun dışı kalmış at ve benzeri pek çok kavramı da getirmiştir.

Tarrasch "Taşlardan biri kötüyse, oyunda kötüdür." diyerek kötü konumdaki bir taşın oyunun kaderini belirlemedeki önemini vurgulamıştır.

Örnek 3:

Siyah fil kendi piyonlarının ardında sıkışıp kalmıştır.Siyahın filinin hareketleri kendi piyonları tarafından engellendiği
için konum gereği kötü fil durumundadır.Siyahların kötü filine karşılık beyazların iyi fili var. Siyahların filinin ters rengiolan siyah kareler zayıf kare konumunda olup siyahın bu kareleri
kontrol etmesi zordur.
Lasker,
kötü filin ters rengindeki karelerin zayıf olduğunu belirtmiştir.

Örnek 4:
Konumda her iki tarafın taşlan eşit olmasına karşılık beyazın taşlarının hareket yeteneğinin fazla olması onların değerini arttırıyor. Siyahın kendi piyon havuzu içinde kalmış kötü filine karşılık beyazın aktif ve filin hareketlerini engelleyen atı var. Açık hattı ele geçiren kaleler birbirlerinin değerini daha da arttırıyor.

Örnek 5:

Beyazların kötü filine karşılık siyahların fili daha iyi konumda Beyazın piyonlarını kendi filinin rengi olan siyah karelere sürmüş olması filin hareket alanını sınırlıyor.
Philidor, kötü fil oluşumundan kaçınmak amacıyla piyonların kendi filinin ters rengindeki karelere sürülmesini önermiştir.0 Yorum:

Yorum Gönder