15 Mayıs 2010 Cumartesi

Satrançta Hamlelerin Yazılması (Notasyon)

Notasyon Nedir?
Satrançta hamlelerin düzenli bir şekilde yazılmasına notasyon adı verilir.Notasyonla yazılan bir oyun o dönemden günümüze kadar düzenli bir şekilde aktarılabilme imkanı sağlar.
Satrançta eğer belli bir seviyeye gelmek istiyorsanız mutlaka notasyon tutmasını bilmeniz gerekmektedir.Özellikle turnuvalarda notasyon tutarak oynadığınız maçları daha sonra analiz edebilirsiniz.
Notasyonla Karelerin Gösterilmesi:


Yukarıdaki satranç tahtasında tahtanın her karesinin notasyonla belirtildiğini görüyoruz. Aslında oldukça basit. Örneğin; 5 sayısı ile e harfinin kesiştiği karenin adı: e5’tir. Bunun gibi diyagramdaki 64 karenin ayrı ayrı adları oluşmuştur. a1, b2, h8 gibi. Kare isimlerinde önce harf sonra sayı belirtilmelidir.
Bu karelerin belirtilmesiydi.Şimdi sıra taşların notasyonla gösterilmesine.
Satranç Taşlarının Notasyonla Gösterilmesi:

Şah -> Ş
Vezir -> V
Kale -> K
Fil -> F
At -> A
Piyon -> Herhangi bir kısaltma yoktur.
Uluslararası olarak;
Şah -> K
Vezir -> Q
Kale -> R
Fil -> B
At -> N
Piyon -> Herhangi bir kısaltma yoktur.

Piyonlar notasyonda yazılırken sadece gideceği kare yazılır.

Notasyonda Kullanılan Kısaltmalar:


Örnek olarak Legal matını notasyonla gösterelim:
Notasyon:
1.e4 e5
2.Af3 Ac6
3.Fc4 d6
4.Ac3 Fg4
5.Axe5 Fxd1
6.Fxf7+ Şe7
7.Ad5#
Gördüğünüz gibi notasyonun sonunda yukarıdaki konum meydana geliyor.
-Burada dikkat edilecek husus her bir oyuncunun yaptığı hamle yarım hamle kabul edilir Yani her iki oyuncunun birer hamlesiyle bir hamle tamamlanmış olur. Yukarıdaki diyagramda her bir oyuncu 7 hamle yapmıştır.

Notasyon Kağıdı İçin Tıklayınız.

Anlatım: Yaşar Tekin | Satranç Arşiv

0 Yorum:

Yorum Gönder